Upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola

Završno samovrednovanje digitalne zrelosti škola

Pozivamo ravnatelje škola koje su uključene u pilot projekt e-Škole da ispune upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola pod nazivom “II. samovrednovanje” koji će biti dostupan nakon prijave u sustav s AAI@EduHR korisničkim podacima.

Detaljnije upute za ispunjavanje upitnika dostupne su na ovoj stranici i unutar samog upitnika.

Ravnatelji škola koji su ispunili upitnik bit će obaviješteni putem elektroničke pošte o rezultatima završnog samovrednovanja.


Upitnik je i dalje otvoren i školama koje nisu uključene u pilot projekt.


Upute za ispunjavanje upitnika samovrednovanje digitalne zrelosti škola


Poštovani!

Najiskrenije Vam zahvaljujemo na spremnosti da sudjelujete u samovrednovanju digitalne zrelosti svoje škole te Vam u nastavku želimo dati nekoliko osnovnih informacija i uputa.

ZAŠTO?
CARNet provodi pilot projekt e-Škole u razdoblju od 2015. do 2022. godine i njime je obuhvatio 151 školu. Jedan od ciljeva pilot projekta bio je utvrditi što čini škole u Hrvatskoj digitalno zrelima, te je u tu svrhu razvijen Okvir za digitalnu zrelost škola.

Temeljem Okvira digitalna zrelost škole se realizira u pet područja koja obuhvaćaju puno više od same opremljenosti računalima i infrastrukture. Također prema Okviru, digitalna zrelost škole se može rangirati u pet razina. Škole koje su uključene u pilot projekt e-Škole provele su početno samovrednovanje svoje digitalne zrelosti, a tijekom veljače 2018. godine provode završno samovrednovanje digitalne zrelosti.

TKO?
Predviđeno je da upitnik ispunjava ravnatelj škole uz pomoć jedne ili više osoba. Preporučamo da se prilikom popunjavanja upitnika konzultirate s administratorom resursa o pitanjima koja se odnose na informacijsku infrastrukturu i informatičku opremu u školi, a za pitanja koja se odnose na primjenu IKT-a u učenju i poučavanju te poslovanju škole i IKT kulturu, prema potrebi i s drugim djelatnicima škole.

KAKO?
Molimo Vas da postavljena pitanja pažljivo pročitate te da na njih odgovarate što iskrenije i objektivnije. Cilj upitnika nije da odgovorima stvorite sliku o određenoj, pretpostavljamo što višoj razini, već da prikažete što realniju sliku stanja koja će biti temelj za planiranje aktivnosti druge faze projekta u kojem će se nastojati zadovoljiti potrebe koje škole imaju da bi postigle višu razinu digitalne zrelosti. Upravo zato je jedan od cljeva ovog upitnika prikupiti informacije o stvarnom stanju u školama! Temeljem izabranih odgovora dobit ćete korisnu povratnu informaciju o digitalnoj zrelosti svoje škole.

Upitnik je opsežan, ali nije ga potrebno ispuniti odjednom. Svakim odabirom odgovora vrši se automatska pohrana. Ukupan broj od 85 pitanja podijeljen je u 5 područja digitalne zrelosti, odnosno u 5 grupa pitanja (1. Planiranje, upravljanje i vođenje, 2. IKT u učenju i poučavanju, 3. Razvoj digitalnih kompetencija, 4. IKT kultura, 5. IKT infrastruktura). Pažljivo pročitajte informacije i dodatna pojašnjenja ako se nalaze uz pojedino pitanje. Iza svakog pitanja upitnik nudi više unaprijed definiranih odgovora od kojih odabirete onaj koji je za Vas najtočniji.

Svaka škola može mijenjati odgovore i ispunjavati upitnik sve do konačne predaje. Potpuno ispunjeni upitnik može se predati samo jednom.

Pri odgovaranju na pitanja uzmite u obzir da isti upitnik ispunjavaju osnovne i srednje škole s različitim programima, zbog čega se u odgovorima navode i neke opcije koje nisu moguće u Vašoj školi.

Izrazi koji se u ovoj Uputi i Upitniku odnose na osobe, a napisani su u muškom rodu, odnose se kao rodno neutralni i na žene i na muškarce. Izraz „učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama“ uključuje darovite učenike i učenike s teškoćama, kao što je definirano člankom 62 Zakona o odgoju i obrazovanju (NN 2008.).

Za Vašu pripremu te lakše i brže popunjavanje upitnik je moguće u formi pdf dokumenta preuzeti preko ove poveznice.

Za sva dodatna pitanja pri ispunjavanju upitnika kontaktirajte CARNetov Helpdesk na e-mail adresu: helpdesk@skole.hr.


POVJERLJIVOST PODATAKA

Sudjelovanje u upitniku je povjerljivo te će uvid u odgovore pojedine škole imati samo ravnatelj i uži tim projekta e-Škole za potrebe istraživanja, a poštujući odredbe o povjerljivosti i tajnosti službenih i osobnih podataka. Odgovori pojedine škole ni u jednom trenutku bez prethodne pisane suglasnosti odgovornih osoba škole neće biti dostupni trećim osobama ili javnosti, osim u sklopu obrađenih, grupnih podataka.


Unaprijed zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju!

Tim pilot projekta e-Škole

Upitnik je dostupan nakon prijave u sustav!


Prijaviti se možete na poveznici "Prijava"
OP Kokurentnost i kohezija U sustav se mogu prijaviti samo ravnatelji osnovnih i srednjih škola sa svojim AAI korisničkim računom. Prijava

© Fakultet organizacije i informatike i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, 2016.
Ovo djelo nastalo je u okviru rada na projektu „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost CARNeta.